адреси

Райнланд-Пфалц е една от 16 Федерални провинции – разположена в югозападната част на ФР Германия тя граничи с Франция, Белгия и Люксембург. Провинцията се разпростира на площ от 19.847 kм² и има 4,093 милиона жители (данни от 31.12.2019 г.). Допълнителна полезна информация можете да откриете тук:

Интернет-сайт на Федерална провинция Райнланд-Пфалц: www.rlp.de

Обща информация за Райнланд-Пфалц: www.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz