почетен консул

Даниел Гар – почетен консул за Република България във Федерална провинция Райнланд-Пфалц

Даниел Гар (род. на 2.12.1970 г. в Хамбург) е председател на управителния съвет на „Майнцер Щадтверке“ AД и изпълняващ службата на директор на Централното дружество за дялови участия на град Майнц. От 1992 г., когато по време на следването си в Майнц се запознава с бъдещата си съпруга, която е българка, той е свързан особено силно с България.

Още при първите пътувания в България го впечатляват безмерното многообразие на природата, културното богатство и – как би могло да бъде другояче – пословичната сърдечност и гостоприемство на хората! И от тази първа среща се заражда една силна връзка за цял живот – и със семейството и със страната!

Точно тази лична връзка го подтиква да следи отблизо и с интерес от десетилетия насам развитието на България с всички нейни падения и възходи, да се радва и страда съпричастно в зависимост от посоката на развитие.

Почетният консул (произход лат. honor, honoris – почест) развива доброволческа дейност. Разпространеното все още наименование „търговски консул“ произтича от факта, че първоначално за почетни консули са били назначавани преди всичко търговци, тъй като дейността им е служела предимно за улесняване на търговските взаимоотношения.  

Почетните консули развиват дейност в допълнение към съществуващите дипломатически и консулски представителства. Почетни консули се назначават там, където би било твърде сложно да се създаде професионално консулско представителство, но поради значението на консулския окръг за компетентната дипломатическа мисия в чужбина е целесъобразно да съществува местен адрес и лице за контакт. 

Почетният консул е почетен служител и той не получава възнаграждение за работата си. Назначаването му се ръководи от следните принципи: съблюдава се доколко кандидатът по отношение на цялостната си личност, на професионалния си опит, на обществената си позиция в съответната държава, на познаването на консулския окръг, както и на езиковите познания е подходящ, за да изпълнява тази функция. 

Почетният консул не е компетентен по въпроси, свързани с: издаване и продължаване на документи за самоличност, издаване и заверка на пълномощни, правна консултация.

Можете да се свържете с почетния консул посредством по-долу посочения формуляр за контакт или по имейл на адрес: info@honorarkonsul-bulgarien-rlp.de. Вие също така можете да уговорите лична среща или среща чрез видео-конференция.